exit Zadaj pytanie na temat:
SILOS AS1

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

– silos napełniający do materiałów o krótkim włóknie (poliester, pierze, poliuretan, mieszaniny itp.).
– jest to silos z wagą elektroniczną, który może zostać połączony z jedną lub dwiema napełniarkami ANR.
– silos o formie cylindrycznej i pojemności 3m³.
– ważenie (w komorze załadunkowej) i wypełnienie poduszek odbywa się w dwóch oddzielnych zbiornikach. Dzięki jednoczesnym procesom napełniania silosa, ważenia i wypełniania znacznie wzrasta wydajność produkcji przy wyeliminowaniu tzw. martwych cyklów.

Zadaj pytanie

SILOS AS1

– silos napełniający do materiałów o krótkim włóknie (poliester, pierze, poliuretan, mieszaniny itp.).
– jest to silos z wagą elektroniczną, który może zostać połączony z jedną lub dwiema napełniarkami ANR.
– silos o formie cylindrycznej i pojemności 3m³.
– ważenie (w komorze załadunkowej) i wypełnienie poduszek odbywa się w dwóch oddzielnych zbiornikach. Dzięki jednoczesnym procesom napełniania silosa, ważenia i wypełniania znacznie wzrasta wydajność produkcji przy wyeliminowaniu tzw. martwych cyklów.
– komora załadunkowa jest połączona z elektronicznym wyświetlaczem, który pozwala na zaprogramowanie wag 405 rodzajów poduszek, podzielonych na 9 grup, z czego każda może mieć 4 komory wypełnienia o różnej wadze. Oznacza to w sumie 1620 różnych wag możliwych do zaprogramowania. Na życzenie istnieje możliwość poszerzenia konfiguracji wedle potrzeb klienta.
– mieszadło wewnątrz silosu utrzymuje materiał w ruchu i ułatwia jego pobieranie.
– panel sterowania jest osobnym elementem maszyny, aby można go było ustawić w sposób najbardziej wygodny dla operatora.
– sterowanie napełniarką odbywa się za pomocą pedału, dzięki czemu operator ma wolne obie ręce.
– prędkość taśmy (używanej do napełniania zbiornika do ważenia) i pochylni (używanej do wypełniania poduszki) są regulowane automatycznie przez system kontrolny, który modyfikuje prędkość w zależności od ustawionej wagi, optymalizując czas pracy.
– całość cyklu jest sterowana przez PLC. W praktyce po wybraniu wagi wszelkie czynności ograniczają się do obsługi pedału.
– urządzenie wykonane zgodnie z dyrektywami 2006/42/WE, 2006/95/WE i 2004/108/WE i ich późniejszymi zmianami.

SILOS AS1

– szerokość: 227 cm
– długość: 180 cm
– wysokość: 340 cm
– ciężar: 450 kg
– 5 silników trzyfazowych i 1 jednofazowy o łącznej mocy 4,5 kW

SILOS AS1

SILOS AS1

miniatura SILOS AS1

SILOS AS1

SILOS AS1

SILOS-SR-3C

– silos napełniający do materiałów o krótkim włóknie (poliester, pierze, poliuretan, mieszaniny itp.).
– jest to silos z wagą elektroniczną, który może zostać połączony z jedną lub dwiema napełniarkami ANR.
– silos o formie cylindrycznej i pojemności 3m³.
– ważenie (w komorze załadunkowej) i wypełnienie poduszek odbywa się w dwóch oddzielnych zbiornikach. Dzięki jednoczesnym procesom napełniania silosa, ważenia i wypełniania znacznie wzrasta wydajność produkcji przy wyeliminowaniu tzw. martwych cyklów.
– komora załadunkowa jest połączona z elektronicznym wyświetlaczem, który pozwala na zaprogramowanie wag 405 rodzajów poduszek, podzielonych na 9 grup, z czego każda może mieć 4 komory wypełnienia o różnej wadze. Oznacza to w sumie 1620 różnych wag możliwych do zaprogramowania. Na życzenie istnieje możliwość poszerzenia konfiguracji wedle potrzeb klienta.
– mieszadło wewnątrz silosu utrzymuje materiał w ruchu i ułatwia jego pobieranie.
– panel sterowania jest osobnym elementem maszyny, aby można go było ustawić w sposób najbardziej wygodny dla operatora.
– sterowanie napełniarką odbywa się za pomocą pedału, dzięki czemu operator ma wolne obie ręce.
– prędkość taśmy (używanej do napełniania zbiornika do ważenia) i pochylni (używanej do wypełniania poduszki) są regulowane automatycznie przez system kontrolny, który modyfikuje prędkość w zależności od ustawionej wagi, optymalizując czas pracy.
– całość cyklu jest sterowana przez PLC. W praktyce po wybraniu wagi wszelkie czynności ograniczają się do obsługi pedału.
– urządzenie wykonane zgodnie z dyrektywami 2006/42/WE, 2006/95/WE i 2004/108/WE i ich późniejszymi zmianami.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
• szerokość: 227 cm
• długość: 180 cm
• wysokość: 340 cm
• ciężar: 450 kg
• 5 silników trzyfazowych i 1 jednofazowy o łącznej mocy 4,5 kW

Polecane produkty:

Translate »